Barometru – Tendințe generale – Primul trimestru 2016

0.04

Perspective generale de dezvoltare a afacerilor

0.15
Trimestrul următor

Fără a-și regăsi nivelul din trimestrul 3 al anului trecut, acest indicator revine în mod sigur pe terenul pozitiv al barometrului manifestînd un oprimism pronunțat din partea șefilor de întreprinderi. Acesta este puțin mai marcat în categoria întreprinderilor străine în comparație cu întreprinderile locale.

Toate tipurile de activitate – național sau internațional – profită de această îmbunătățire. Sectorul agricol atestă un rezultat pozitiv, dar mai ales cel bancar pentru care indicatorul a atins zona verde a barometrului – un prim record – după 3 trimestre marcate de o prudență pronunțată.

Cifra de afaceri

-0.09
Trimestrul trecut
0.28
Trimestrul următor

În timp ce așteptările întreprinderilor pentru ultimul trimestru erau ușor pozitive în privința evoluției cifrei de afaceri, rezultatele s-au dovedit a fi inferioare celor așteptate, majoritatea înregistrînd o descreștere.

Sectorul comerțului a fost cel mai afectat de această tendință. Doar sectorul bancar a înregistrat rezultate pozitive, cu mult mai mari în comparație cu așteptările foarte negative pentru acest trimestru.

În privința perspectivelor de evoluție a cifrei de afaceri, indiferent de tipul de activitate sau de sector al economiei, indicatorii se află în zona pozitivă a barometrului, iar agricultura înregistrează o poziție fermă în zona « verde » . Sectorul bancar și cel al asigurărilor manifestă un optimism  mai pronunțat în comparație cu trimestrul precedent, semn încurajator pentru economia țării.

Investiţii

0
Trimestrul trecut
0.14
Trimestrul următor

Întreprinderile ce au manifestat un sentiment de așteptare în privința investițiilor pe parcursul ultimului trimestru și-au respectat practic previziunile. Doar întreprinderile cu capital străin, dar mai ales cele din sectorul bancar și-au depășit ușor angajamentele.

Previziunile în termeni de investiții pentru trimestrul următor sînt iarăși pozitive indiferent de tipul întreprinderilor (capital străin sau local). Toate sectoarele de activitate prevăd investiții cu excepția sectorului de producere care rămîne în așteptare  atestînd tendințe neutre. Este vorba de un indicator ce trebuie observat  și pe parcursul trimestrului următor pentru că evoluția acestuia va confirma orientarea pozitivă a climatului de afaceri din Republica Moldova.

Forța de munca

-0.06
Trimestrul trecut
0.12
Trimestrul următor

Întreprinderile  ce au manifestat prudență pe parcursul trimestrului trecut au înregistrat o scădere a angajărilor în comparație cu previziunile lor.

Doar întreprinderile din sectorul agroalimentar, agricol și cel bancar au înregistrat mai multe angajări decît au prevăzut.

Previziunile pentru trimestrul următor sînt pozitive, întreprinderile cu capital străin înregistrînd așteptări mai mari decît cele cu capital local. Sectoarele de producere și cel al agriculturii sînt sectoarele pentru care această tendință este cea mai mare. În mod curios, sectorul bancar a exprimat așteptări foarte pozitive în materie de dezvoltare a afacerii, dar se așteaptă la reduceri de personal, sau la o înghețare a angajărilor.

Profit

-0.13
Trimestrul trecut
0.22
Trimestrul următor

O tendință similară cu cea înregisitrată în domeniul angajărilor este resimțită în privința profitului. Profitul întreprinderilor a fost în scădere în comparație cu previziunile făcute. Cele cu capital străin au fost mai puțin afectate decît cele locale. Toate sectoarele și tipurile de activitate au cunoscut aceeași tendință cu mici devieri.

Pentru trimestrul următor așteptările sînt pozitive pentru toate întreprinderile  și sectoarele de activitate cu excepția celui bancar care li de această dată rămîne neutru.

Climatul de afaceri

-0.51
Trimestrul trecut
-0.09
Trimestrul următor

După trimestrul precedent, ce a depășit recordurile, indicatorul climatului de afaceri care are drept obiectiv măsurarea percepției generale a climatului de afaceri din Republica Moldova de către șefii de întreprinderi a fost cel mai așteptat.

Fără a trece în zona pozitivă, acest indicator face un salt înainte. Acesta poate fi interpretat drept semn că întreprinderile sînt parțial liniștite în contextul unei stabilități politice și sociale relative pe fonul înregistrării unor semnale pozitive din partea autorităților. Angajamentele luate de către acestea din urmă rămîn a fi  traduse cît mai rapid la realitate. Întreprinderile din sectorul agricol și cel al industriei alimentare sînt cele mai indulgente în această privință.

Reluarea suportului financiar internațional în favoarea Republicii Moldova, mai ales din partea FMI, relansarea programelor de cooperare ale Uniunii Europene, progresul în vederea luptei cu corupția precum și reforma justiției rămîn a fi indispensabile pentru relansarea încrederii din   partea mediului de afaceri. Deși instabilitatea politica și socială a luat sfîrșit, mediul de afaceri rămîne totuși prudent în relația sa cu autoritățile.